O nás

Naša rodinná farma sa venuje chovu oviec od roku 1993. Obhospodarujeme lúky a pasienky v okolí Zvolena - na Michalkovej. Na farme sa venujeme šľachtiteľskému chovu mliekových oviec plemena Lacaune, mäsovému plemenu Suffolk a plemenu Valaška. Chováme aj mäsový hovädzí dobytok.

Svoje produkty spracovávame a ponúkame v našom rodinnom dome v mestskej časti Zvolen - Môťová. Okrem iného ponúkame aj domáci celozrnný chlieb pečený v tradičnej peci alebo pečené jahňatá na objednávku.